Kontakty / ContactsImplementace řešení

Antivirová ochrana

Ochrana systému před viry a dalším škodlivým software (červi, trojské koně, spyware, ransomware, ...). Nabízíme širokou škálu kvalitních řešení od renomovaných výrobců včetně zajištění komplexního servisu. Výběr optimálního řešení, instalace i vzdálená správa. Jsme jedním z výhradních dodavatelů produktů společnosti PANDA Security a GOLD partnerem společnosti ESET, jejíž bezpečnostní řešení se pravidelně umísťují na předních příčkách nezávislých testů.

Business Critical Support 24/7

Nabízíme neustálou (24/7) odbornou technickou podporu vašich systémů, u nichž by omezení funkčnosti mělo významný negativní vliv na fungování vaší společnosti, či nabízených služeb. Vyřešení požadavku do dalšího pracovního dne je samozřejmostí.

Infrastruktura a architektura sítě (firewall, WAF)

Restrukturalizace a rekonfigurace vaší logické či fyzické sítě v souladu s bezpečnostními požadavky (např. oddělení interní a externí sítě, DMZ), instalace a konfigurace nových bezpečnostních prvků (např. firewall, IPS/IDS), rozšíření vaší sítě dle aktuálních potřeb (např. optimalizace datových toků, zvýšení výkonu, bezdrátové pokrytí, ...). Disponujeme dlouhodobými zkušenostmi z instalace a správy cloudových řešení (např. Cisco Meraki).

Monitoring a proaktivní ochrana

Optimalizace logovacích aktivit vašeho systému v souladu v lokálními bezpečnostními požadavky (např. priorita dostupnosti nebo důvěrnosti). Řešení zálohy logů. Implementace řešení poskytujících proaktivní ochranu, jejichž primární výhodou je predikce problémů dříve, než k nim skutečně dojde. Příkladem může být upozornění na chybějící bezpečnostní aktualizaci (snižuje riziko zneužití nově nalezené bezpečnostní mezery) nebo upozornění na nečitelné sektory na HDD (umožňuje včasnou zálohou snížit riziko ztráty dat).

Reakce na bezpečnostní incident

Forenzní analýza dostupných informací (např. logy, kamerové záznamy apod.) s cílem potvrzení či vyvrácení podezření na existenci bezpečnostního incidentu. Návrh a realizace bezpečnostních opatření vedoucích k zabezpečení systému před podobnými incidenty, nápravě škod (např. obnova ze záloh), či odhalení pachatele.

Ochrana dat před vyzrazením (šifrování)

Zabezpečení bezdrátové a fyzické sítě, šifrování HDD, realizace bezpečnostních politik (např. politiky tvorby uživatelských jmen a hesel, školení uživatelů). Tato a mnohá další opatření vám pomohou zabezpečit váš systém před únikem citlivých údajů (např. přihlašovacích údajů, osobních údajů, firemního know-how, obchodního tajemství, apod.).

Webový filtr

Instalace webového filtru vám umožní mít pod kontrolou, jaké webové stránky naštěvují uživatelé vašeho systému na internetu. V závislosti na konfiguraci může tento produkt výrazně usnadnit řešení hned několik problematik. Příkladem může být ochrana před škodlivým software (stránky se zlomyslným obsahem, např. ransomware), únik citlivých informací (phishingové stránky), ochrana dětí a mladistvých před nevhodným obsahem (stránky s pornografií a násilím), ochrana před prokrastinací zaměstnanců (např. sociální sítě).NAHORU